Primăria Bobâlna județul Cluj

Hotărâri de consiliu (2016)

15/12/2016 Nr 69 Privind impozitele si taxele in Comuna Bobilna in anul 2017

06/12/2016 Nr 68 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

25/11/2016 Nr 67 Privind executia bugetului local al comunei Bobilna pe cele doua sectiuni functionare si dezvoltare la data de 30 09 2016

25/11/2016 Nr 66 Privind rectivicarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Bobilna pe anul 2016 conform dispozitiei primarului nr 211 din 2016

17/10/2016 Nr 65 Privind modificarea si completarea HCL 50 din 2016 privind stabilirea unor masuri urgente de asigurare a serviciului public de salubrizare a comunei bobilna

17/10/2016 Nr 64 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

17/10/2016 Nr 63 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar

17/10/2016 Nr 62 Privind aprobarea achizitionarii si amplasarii la intrarea- iesirea din localitate a unui numar de 20 panouri indicatoare intrare- iesire si a doua statii de autobuz cu 8 scaune

17/10/2016 Nr 61 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

23/09/2016 Nr 60 Privind acordarea avizului pentru lucrari ce se executa pe domeniul public pentru FDEE electrica pentru proiectul DESCENTRALIZARE RED- INJECTIE DE PUTERE PRIN EXECUTARE POST DW TRANSFORMARE

23/09/2016 Nr 59 Privind modificarea repartizarii sumelor aprobate in bugetul initial la capitolul 84 02 03 01 DRUMURI SI PODURI

23/09/2016 Nr 58 Privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte de inchiriere pentru unele imobile aflate in administrarea Consiliului Local Bobilna

23/09/2016 Nr 57 Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Bobilna

23/09/2016 Nr. 56 Privind aprobarea inchirierii unui spatiu comercial aflat in administrarea Consiliului Local Bobilna

23/09/2016 Nr 55 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

23/09/2016 Nr 54 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar

23/09/2016 Nr 53 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pentru anul 2016

05/08/2016 Nr 52 Privind mandatarea domnului Muresan Augustin sa reprezinte Clonsiliul Local in vederea desemnarii repr. consiliilor locale in Consiliul pentru Dezvoltare

05/08/2016 Nr 51 Privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu gratuit pe perioada de 99ani a terenului aferent Statiei Hidrometrice Maia in suprafata de 14 mp

05/08/2016 Nr 50 Privind stabilirea unor masuri urgente de asigurare a serviciului de salubrizare a comunei Bobilna

22/07/2016 Nr 49 privind executia bugetului local al comunei Bobilna pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2016

22/07/2016 Nr 48 Privind piunerea la dispozitia Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj a terenului pentru constructia noilor investitii aferente acestuia

22/07/2016 Nr 47 Privind desemnarea reprezentantului comunei in cadrul AGA a Asociatiei de dezvoltare intercomunitata ECO-METROPOLITAN Cluj

22/07/2016 Nr 46 Privind aprobarea taxei de inchiriere utilaje buldoexcavator, tractor cu remorca tractor cu cosotoare , tractor cu mulcer

22/07/2016 Nr 45 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Bobilna din Judetul Clujin AGA a Asoc reg pt dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic Somes Tisa

22/07/2016 Nr 44 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Bobilna

22/07/2016 Nr 43 Privind aprobarea amplasarii la intrarea - iesirea in/din comuna Bobilna a unor panouri indicatoare intrare iesire din comuna

22/07/2016 Nr 42 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

22/07/2016 Nr 41 Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

23/06/2016 Nr 40 Privind organizarea unor comisii de specialitate la nivelul Consiliului Local al Comunei Bobilna

23/06/2016 Nr 39 Privind alegerea viceprimarului comunei Bobilna

23/06/2016 Nr 38 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 luni

23/06/2016 Nr 37 Privind constituirea Consiliului Local al Comunei Bobilna

23/06/2016 Nr 36 Privind validarea consilierilor locali

23/06/2016 Nr 35 Privind comisia de validare

26/05/2016 Nr 34 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului MODIFICARE TRASEU ALIMENTARE CU APA PE TRONSONUL BOBILNA RAZBUNENI IN COMBOBILNA JUDETUL CLUJ

26/05/2016 Nr 33 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului LUCRARI DE REABILITARE ULITE IN COMUNA BOBILNA

26/05/2016 Nr 32 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivuluI CONSTRUIRE PODET DIN TABLA DE OTEL ONDULATA (cu structura rutiera in extravilanul localitatiii Valcelele)

26/05/2016 Nr 31 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului RECICLARE STRAZI IN COMUNA BOBILNA , JUDETUL CLUJ

26/05/2016 Nr 30 Privind executia bugetului local al comunei Bobilna pe cele doua sectiuni la data de 31.03.2016

26/05/2016 Nr 29 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

26/05/2016 Nr 28 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar

22/04/2016 Nr 27 Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor obiecte de inventar in urma inventarierii anuale

22/04/2016 Nr 26 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reparatii punte si culuar acces punte

22/04/2016 Nr 25 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivelor REFACERE ACOPERIS SCOALA MAIA si REPARATII SCOALA DIN LOC RAZBUNENI

22/04/2016 Nr 24 Privind modificarea si completare a Hotaarii nr 29 din 15 iun 2015 cu privire la inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Bobilna

22/04/2016 Nr 23 Privind revocarea HCL nr 60 din 16 dec 2015 privind alocarea sumelor necesare in vederea achizitionarii cu ocazia Craciunului si a Anului Nou de cadouri pentru copii din scolile aflate in admnistrarea Consiliului Local Bobilna

22/04/2016 Nr 22 Privind alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al comunei Bobilna in vederea sustinerii activitatii desfasurata de Asociatia Sportiva Viitorul Razbuneni

18/03/2016 Nr 21 Privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismul din dotarea primariei comuna Bobilnaconform OG nr 80 din 2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

18/03/2016 Nr 20 Privind diminuarea suprafetelor de paune din loturile nr 22,23,24,25,35,37 si 38

18/03/2016 Nr 19 Privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Bobilna

18/03/2016 Nr 18 privind anularea in cota de 73.3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale primncipale restante la data de 30 sept 2015. . .

18/03/2016 Nr 17 privind emiterea acordului si avizului Comunei Bobilna in calitate d eproprietar al imobilului , solicitat de SC COMPANIA DE APA SA pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa in Comuna Bobilna in localitatile Bobilna, Osorhel si Valcelele

18/03/2016 Nr 16 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

18/03/2016 Nr 15 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

22/02/2016 Nr 14 Privind aprobarea achizitionarii uhor servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru anul 2016 in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii din cadrul Primariei comunei Bobilna

22/02/2016 Nr 13 Privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna Bobilna , in vederea desemnarii a patru reprezentanti ai acestora in Comisia locala Bobilna , judetul Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bobilna

22/02/2016 Nr 12 Privind aprobarea Organigramei , statului de functii si a numarului de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bobilna in anul 2016

22/02/2016 Nr 11 Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si functionarea compartimentului audit public intern

22/02/2016 Nr 10 Privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

22/02/2016 Nr 9 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local

22/02/2016 Nr 8 Privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate - legea nr 248 din 2015

22/02/2016 Nr 7 Privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit , in cadrul proiectului RO-NET a suprafetei de teren de 10 mp situata in localitatea Bobilna

22/02/2016 Nr 6 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

22/02/2016 Nr 5 Privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar

26/01/2016 Nr 4 Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitare pod peste Valea Olpret pe drumul de exploatare Valea lui Indrei in comuna Bobilna

26/01/2016 Nr 3 Privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitare pod peste Valea Olpret pe drumul de exploatare Gura Lazii in comuna Bobilna

26/01/2016 Nr 2 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Bobilna pe anul 2016

07/01/2016 Nr 1 Privind aprobarea acoperiri definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare