Primăria Bobâlna județul Cluj

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

18/03/2019 Nr 17 privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de

18/03/2019 Nr 16 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor obiecte de inventar in urma inventarierii anuale

18/03/2019 Nr 15 privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Bobilna pe cele doua secțiuni functionare si dezvoltare la data de 31.12.2018

18/03/2019 Nr 14 privind aprobarea dezmembrarii imobilului in suprafata de 2727 mp. inscris in CF Bobâlna nr.50575, localitatea Oșorhel nr.14, jud. Cluj in doua loturi :

18/03/2019 Nr 13 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

01/02/2019 Nr 12 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ”CONSTRUIRE POD PESTE VALEA BABDIULUI , IN LOC. SUARAS, COMUNA BOBILNA , JUDETUL CLUJ ”

01/02/2019 Nr 11 privind aprobarea cofinantarii la obiectivul "DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIE SI REABILITARE CONSTRUCTIE SCOALA" sat Osorhel, com. Bobalna, jud. Cluj

01/02/2019 Nr 10 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIE SI REABILITARE CONSTRUCTIE SCOALA" sat Osorhel, com. Bobalna, jud. Cluj

01/02/2019 Nr 9 privind aprobarea cofinantarii la obiectivul ” MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 164 BOBILNA-PRUNI IN COMUNA BOBILNA JUDETUL CLUJ”

01/02/2019 Nr 8 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bobâlna pentru anul 2019

01/02/2019 Nr 7 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Primariei comunei Bobâlna pe anul 2019.

01/02/2019 Nr 6 aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ”CONSTRUIRE POD PESTE VALEA BABDIULUI , IN LOC. SUARAS, COMUNA BOBILNA , JUDETUL CLUJ

01/02/2019 Nr 5 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 164 BOBILNA-PRUNI IN COMUNA BOBILNA JUDETUL CLUJ”

07/01/2019 Nr 4 privind modificarea si completarea HCL nr.46/07.12.2018 privind aprobarea taxelor si impozitelor in comuna Bobâlna pe anul 2019

07/01/2019 Nr 3 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019

07/01/2019 Nr 2 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubritate

07/01/2019 Nr 1 privind aprobarea retelei scolare in anul scolar 2019-2020 pe raza unitatii administrative Bobâlna