Primăria Bobâlna județul Cluj

Anunt privind publicarea documentelor tehnice inregistrare cadastru

   In atentia cetatenilor din localitatea PRUNI, comuna Bobalna , judetul Cluj,  Unitatea administrativ -teritoriala Bobalna , din judetul Cluj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului   pentru sectorele nr. 6 si 46  , începând cu data de 26.01.2021 pe o perioada de 60 zile , la sediul Primariei Comunei Bobalna , conform art.14 ,alin.(1) din Legea cadastrului si publicitatii   imobiliare nr.7/1996 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.     

   Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara .